Preskočiť na hlavný obsah

Word z HTML v Jave

Tento krátky článok ukazuje ako pomocou knižnice docx4j vytvoriť dokument typu docx (Word).

Potrebné knižnice môžeme nájsť na webe Docx4Java.org alebo v centrálnom repozitári mavenu (tuto cestu som si zvolil aj ja).

Maven dependency:

<dependency>
  <groupId>org.docx4j</groupId>
  <artifactId>docx4j</artifactId>
  <version>6.0.1</version>
  <type>jar</type>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.docx4j</groupId>
  <artifactId>docx4j-ImportXHTML</artifactId>
  <version>6.0.1</version>
</dependency>

Vzorové použitie

Vytvorenie docx dokumentu s jednou tabuľkou:

package net.adamjak.tomas.htmltodocx;

import java.io.File;
import javax.xml.bind.JAXBException;
import org.docx4j.convert.in.xhtml.XHTMLImporterImpl;
import org.docx4j.openpackaging.exceptions.Docx4JException;
import org.docx4j.openpackaging.packages.WordprocessingMLPackage;
import org.docx4j.openpackaging.parts.WordprocessingML.NumberingDefinitionsPart;

public class Main {

  private static final String HTML_CODE = "<html><head></head><body><h2>HTML Table</h2><table><tr><th>Company</th><th>Contact</th><th>Country</th></tr><tr><td>Alfreds Futterkiste</td><td>Maria Anders</td><td>Germany</td></tr><tr><td>Centro comercial Moctezuma</td><td>Francisco Chang</td><td>Mexico</td></tr><tr><td>Ernst Handel</td><td>Roland Mendel</td><td>Austria</td></tr><tr><td>Island Trading</td><td>Helen Bennett</td><td>UK</td></tr><tr><td>Laughing Bacchus Winecellars</td><td>Yoshi Tannamuri</td><td>Canada</td></tr><tr><td>Magazzini Alimentari Riuniti</td><td>Giovanni Rovelli</td><td>Italy</td></tr></table></body></html>";
  private static final String USER_DIR = System.getProperty("user.dir");
  private static final File OUTPUT_FILE = new File(USER_DIR + "/output.docx");

  public static void main(String[] args) throws Docx4JException, JAXBException {
    WordprocessingMLPackage wordMLPackage = WordprocessingMLPackage.createPackage();

    NumberingDefinitionsPart ndp = new NumberingDefinitionsPart();
    wordMLPackage.getMainDocumentPart().addTargetPart(ndp);
    ndp.unmarshalDefaultNumbering();

    XHTMLImporterImpl xHTMLImporter = new XHTMLImporterImpl(wordMLPackage);

    wordMLPackage.getMainDocumentPart().getContent().addAll(xHTMLImporter.convert(HTML_CODE, null));
    wordMLPackage.save(OUTPUT_FILE);
  }
}

Zdroje:

[1] https://www.docx4java.org/trac/docx4j
[2] https://github.com/plutext/docx4j-ImportXHTML/blob/master/src/samples/java/org/docx4j/samples/ConvertInXHTMLDocument.java

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Ako previesť .mp3 súbor do .wav v Linuxe

Počas Vianočných sviatkov som skúmal ako previesť pesničky ktoré mám v počítači vo formáte MP3 do formátu audio CD ktorý by bez problémov načítala aj moja postaršia veža. Samozrejme našiel som veľa spôsobov avšak asi najjednoduchším bol veľmi jednoduchý shell skript. Inštalácia je veľmi jednoduchá: # Ubuntu sudo apt-get install mpg123 # Fedora yum install mpg123 Používať tento shell skript sa dá dvoma spôsobmi. Buď budete prevádzať každý MP3 súbor samostatne pomocou tohto príkazu: mpg123 -w vystup.wav vstup.mp3 Alebo využijete jednoduchú funkciu ktorú vložíte do súboru .bashrc v vašom koreňovom adresári. mp3towav(){      [[ $# -eq 0 ]] && { echo "mp3wav mp3file"; exit 1; }      for i in "$@"      do           # create .wav file name           local out="${i%/*}.wav"           [[ -f "$i" ]] && { echo -n "Processing ${i}..."; mpg123 -w           "${out}" "$i" &>/dev/null && echo "don

Ako zálohovať všetky Postgre databázy naraz

Už dlhšiu dobu som si lámal hlavu ako zálohovať všetky PostgreSQL databázy v jednom kroku tak aby som to nemusel robiť po jednej. Na internete som našiel jedného chlapíka ktorý práve o tomto blogoval a ukázal tam aj riešenie. Riešením tohto problému je jednoduchý shell skript ktorý zavolá root databázy (zväčša postgres). A tento skript vytvorí z každej databázy súbor s príponou .backup. Shell skript ktorý som spomínal v mojom prípade nazvaný pg-backup-all-db.sh. #!/bin/sh # Posrgres executables CMD_PSQL=/usr/bin/psql CMD_DUMP=/usr/bin/pg_dump # prefix for backup filenames NAME_PREFIX=`date +%F` # directory where to save the database backup NAME_BACKUP_DIR=/srv/www/pgbackup/data # age of the older file to keep (in days) NB_DAYS_TO_KEEP=7 # Start backuping Databases=`$CMD_PSQL -tq -d template1 -c "select datname from pg_database"` echo "Starting backup of all databases..." for current_db in `echo $Databases`  do   if [ "$current_db" != "template0&qu

Java - Súčet Listu s objektami BigDecimal

Pri používaní typu BigDecimal som narazil na zaujímavú úlohu a to sčítanie všetkých hodnôt v Liste. Majmä nasledovne definovaný list: List < BigDecimal > listOfBigDecimals = new LinkedList (); 1. spôsob je klasicke preiterovanie celého listu: BigDecimal sum = BigDecimal . ZERO ; for ( BigDecimal number : listOfBigDecimals ) { sum = sum . add ( number ); } 2. spôsobom je využitie stream.reduce() : BigDecimal sum = listOfBigDecimals . stream () . reduce ( BigDecimal . ZERO , BigDecimal :: add ); BONUS: spôsob s použitím reduce() v Kotline : val sum : BigDecimal = listOfBigDecimal . reduce { a , n -> a . add ( n ) }